Over Leonard de Mol van Otterloo (1959)

Opvallend in mijn leven is, dat ik zowel in Nederland als in Schotland heb gewoond en gewerkt. Dat is verklaarbaar met een Nederlandse vader en een Schotse moeder. Ik studeerde rechten in Nederland en vervolgens criminologie en maatschappelijk werk in Schotland. In 2004 overleed mijn Schotse vrouw na een lang ziekbed. Ziekte- en stervensbegeleiding zijn daarmee onverwacht, en op relatief jonge leeftijd, op mijn pad gekomen. Na haar overlijden, ben ik met mijn dochtertje in 2005 naar Nederland teruggekeerd. Al vele jaren woon ik met plezier in Amsterdam.

Op de middelbare school startte mijn levenslange interesse in filosofie, spiritualiteit, psychologie en literatuur, als een manier om mijn leven beter te begrijpen. Tijdens mijn studententijd ben ik mij gaan verdiepen in mindfulness en meditatie als een manier om mijn geest nog beter te begrijpen.

Na mijn studie vervulde ik jarenlang diverse rollen in de zorg. Ik werkte met jeugddelinquenten, geestelijk gehandicapten, daklozen en drugverslaafden en ook jarenlang als maatschappelijk werker ‘for the elderly’ in Schotland. Ik was jeugdrechter in Schotland en werkte terug in Nederland voor de Raad voor de Kinderbescherming.

Mindfulness en meditatie hebben mijn eigen leven verrijkt met zelfinzicht. Het heeft mij dichterbij voor mij belangrijke waarden gebracht: beter in verbinding staan met mezelf en anderen; meer moed hebben om de uitdagingen van het leven te aanvaarden en aan te gaan; op een milde en vriendelijke manier het leven tegemoet te treden.

Hiermee kan ik beter met ups en downs omgaan en ervaar ik meer balans. Indertijd hielpen mindfulness en meditatie mij ook al om als relatief jonge weduwnaar en vader met die onvoorziene, moeilijke situatie om te gaan. Ook in de periode van het langdurig ziekbed van mijn beide ouders en hun overlijden, heb ik hier steun aan gehad.

De afgelopen tien jaar heb ik mij gespecialiseerd in het geven van mindfulness trainingen. Ik behoor tot de eerste generatie mindfulnesstrainers in Nederland. Via het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam heb ik vele groepstrainingen gegeven aan volwassenen. De afgelopen 3 jaar verzorg ik via Potential Project International mindfulness trainingen aan organisaties, waarbij ik mij toespits op gemeenten en ministeries. In de tussentijd heb ik mij bijgeschoold tot coach via School for Coaching. Ook heb ik een jaar lang de cursus Geweldloze Communicatie gevolgd via de organisatie Connect2Life. Steeds vaker kreeg ik de vraag voor een-op-een begeleiding van cliënten, waarvan een aanzienlijk deel te maken had of heeft met ernstig ziek zijn of het naderende levenseinde. Daartoe heb ik de vervolgopleiding Omgaan met Sterven gedaan bij het Landelijk Expertise Centrum Sterven. Momenteel volg ik de opleiding Mindfulness-based Cognitive Therapy for Cancer.  

Ik merk dat het effect van het begeleiden en ondersteunen van mijn cliënten met een combinatie van gesprekstechnieken en mindfulness, de kwaliteit van hun leven verbetert. Mijn cliënten gaan met meer zachtheid, positiviteit en aanvaarding om met lichamelijke en mentale ongemakken.

Graag help ik deze fase van jouw levensreis te verlichten.

{

Voor mij voelt mindful leven aan als ‘thuiskomen’ waarbij voor mij de volgende belangrijke waarden centraal staan: verbinding (met mezelf en de ander), acceptatie met was is, moed, niet hoeven oordelen, liefde en compassie, en een milde, vriendelijke houding. Deze zes waarden beïnvloeden mijn coachingsstijl.

– Leonard de Mol van otterloo

Graag help ik je dit stuk van jouw levensreis te verlichten.

 

 

Telefoon

06 – 30 31 46 23

E-mail

leonarddemolvanotterloo@gmail.com